• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bế giảng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (đợt 1) năm 2016

Sáng ngày 23/4/2016, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức bế giảng lớp Đảng viên mới (đợt 1) năm 2016. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Phong Nhật – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

Lớp học lần này có 76 đồng chí đảng viên mới đang sinh hoạt và làm việc tại 38 cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối. Sau 4 ngày học tập, nghiên cứu các học viên đã được nghe giảng viên giới thiệu khái quát những vấn đề về lý luận và thực tiễn, giúp cho mỗi đồng chí nhận thức một cách cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kiên định, trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.


Phát biểu bế giảng đồng chí Nguyễn Phong Nhật – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối đánh giá cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của các học viên; Ông đề nghị từng đồng chí đảng viên mới phải tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu, không ngừng nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh; hiểu và nhận thức rõ trách nhiệm của mỗi đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng, chống "diễn biến hòa bình" và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Đồng thời thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tính tiên phong, gương mẫu; tích cực rèn đức, luyện tài, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao ở cơ quan, đơn vị; Thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, đặc biệt là 7 chương trình đột phá của Thành phố Hồ Chí Minh.


Trước đó, ngày 15/4/2016, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ xây dựng cũng tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (đợt 1). Trong thời gian hơn 2 ngày học tập, 185 quần chúng ưu tú đã hoàn thành việc nghiên cứu Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Nghiên cứu về một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Những điều kiện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


Để đổi mới nội dung công tác học tập lý luận chính trị, trước khi bế giảng các lớp học, Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối dành thời gian trao đổi với các học viên về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, những vấn đề dư luận đang quan tâm góp phần nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng cho đảng viên mới và quần chúng ưu tú trước tình hình diễn biến an ninh chính trị trên thế giới hiện nay.

 Xuân Ngọc
{fcomment}
 

ĐOÀN KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Lầu 4, Số 14, Kỳ Đồng, F.9, Q.3, TP. HCM
Điện thoại: (08) 22 41 45 92 - Fax: (08) 3 5262560
Website: www.tuoitreboxaydung.vn
Visitors
5
Articles
589
Web Links
9
Articles View Hits
1435032