• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng

Ngày 29/11, Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng tại TP.HCM đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng gắn với "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Đảng bộ Khối đã tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm.

Những kết quả đạt được tuy mới chỉ là bước đầu song có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng đối với việc triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Khối đã triển khai kịp thời, đổi mới phương pháp học tập, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến kịp thời có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động.

Chú trọng đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt trong đảng, duy trì đúng sinh hoạt định kỳ chi bộ. Các chi bộ đã đưa nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng, gắn học tập với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình đối với từng đảng viên, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên nhằm ngăn ngừa những vi phạm, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những khuyết điểm, hạn chế.

Tính đến tháng 11/2013, UBKT Đảng bộ Khối đã tiến hành 15 đợt kiểm tra. Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, hầu hết cán bộ, đảng viên đều thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, gương mẫu về đạo đức lối sống của người đảng viên, gần gũi với quần chúng nhân dân và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Cũng trong hội nghị cán bộ chủ chốt sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng, cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ đã giao lưu với một số đồng chí cán bộ lão thành đã từng vinh dự gặp Bác Hồ, các đồng chí là cán bộ, đảng viên tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua đó nhân rộng các tấm gương điển hình trong “học tập và làm theo lời Bác”, giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc hơn về tầm quan trọng trong việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời góp phần vào việc thực hiện thắng lợi công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ Khối trong thời gian tới.

Phương Mai - Xuân Ngọc

{fcomment}
 

ĐOÀN KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Lầu 4, Số 14, Kỳ Đồng, F.9, Q.3, TP. HCM
Điện thoại: (08) 22 41 45 92 - Fax: (08) 3 5262560
Website: www.tuoitreboxaydung.vn
Visitors
5
Articles
589
Web Links
9
Articles View Hits
1435073