Từ ngày 15 - 21 tháng 7 năm 2013

Kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập Đoàn khối cs Bộ Xây dựng (15/7/1985 - 15/7/2013)


 

 

LỊCH TUẦN

Từ ngày 15/7 – 22/7 năm 2013

_____

 

Trong tuần

Buổi

Nội dung

Thứ 2

(15/7/2013)

Sáng

1. Chuyển kinh phí xây nhà "Nghĩa tình Xây dựng"

- Địa điểm:

- Thời gian:

- Thành phần: Đ/c Phúc

- Chuẩn bị:

Chiều

1. Dự họp Thành đoàn:

- Địa điểm: Thành đoàn

- Thời gian: 14h00

- Thành phần: Đ/c Bình, Nhung

- Chuẩn bị:

Thứ 3

(16/7/2013)

Sáng

1. Dự họp Đảng ủy Khối:

- Địa điểm: 8h00

- Thời gian:

- Thành phần: Đ/c Ngọc

- Chuẩn bị:

Chiều

1. Họp Văn phòng chuẩn bị sơ kết:

- Địa điểm: VP 

- Thời gian: 15h00

- Thành phần: Đ/c Ngọc, Bình, Phúc

- Chuẩn bị:

Thứ 4

 (17/7/2013)

Sáng

1. Chuẩn bị các công văn báo cáo sơ kết:

- Địa điểm: 

- Thời gian: 

- Thành phần: Đ/c Bình, Phúc

- Chuẩn bị:

Chiều

 

Thứ 5

(18/7/2013)

Sáng

 

Chiều

 

Thứ 6

(19/7/2013)

Sáng

1. Họp BTV Đoàn khối tháng 7:

- Địa điểm: VP

- Thời gian: 9h00

- Thành phần: Đ/c Ngọc, Bình, Nhung

- Chuẩn bị:

Chiều

 

Thứ 7

(20/7/2013)

Sáng

 

Chiều

 

Chủ nhật

(21/7/2013)

Sáng

 

Chiều

 

 

 

-          Lịch có thể không cập nhật kịp các hoạt động của Thành đoàn.

{fcomment}