• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lịch sử thành lập đoàn

Những truyền thống vẻ vang của Đoàn và tuổi trẻ VN.
Suốt 75 năm cống hiến và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ nước ta đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang...
 
Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mang tên gọi khác nhau qua các thời kỳ cách mạng
1. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
2. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương
3. Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam
4. Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
5. Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh
6. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
 
 
Quá trình rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Ngay từ khi mới ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã phát huy được vai trò xung kích, với những gương đoàn viên hy sinh, chiến đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Đảng
 
Sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt
 
Sơ lược quá trình thành lập Đoàn khối Bộ Xây Dựng tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (3/1982), đã cụ thể hóa đường lối chung và đường lối kinh tế sát với những điều kiện lịch sử, yêu cầu và khả năng của đất nước. Đại hội V đã nêu ra quan điểm về chặng đường đầu tiên và chỉ rõ
{fcomment}
 

ĐOÀN KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Lầu 4, Số 14, Kỳ Đồng, F.9, Q.3, TP. HCM
Điện thoại: (08) 22 41 45 92 - Fax: (08) 3 5262560
Website: www.tuoitreboxaydung.vn
Visitors
7
Articles
613
Web Links
9
Articles View Hits
1523592