• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ban hành Hướng dẫn thực hiện chủ đề năm 2014 về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Căn cứ Kế hoạch số 110-KH/TĐTN-BTG, ngày 15/4/2014 của Ban Chấp hành Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hướng dẫn số 947-HD/ĐUK, ngày 10/3/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cs Bộ Xây dựng, Ban Thường vụ Đoàn khối cs Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2014 như sau:

            1. Những công việc thường xuyên trong tổ chức các hoạt động gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

            - Tổ chức học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” cấp Khối và chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức học tập.

- Mỗi cơ sở Đoàn có giải pháp hiệu quả triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Đoàn và cuộc vận động xây dựng các giá trị hình mẫu thanh niên Đoàn Khối đối với đoàn viên.

- Thực hiện hiệu quả các phong trào hành động cách mạng gắn với việc thực hiện các công trình, phần việc thiết thực làm theo lời Bác phù hợp với từng đối tượng.

2. Những nội dung trọng tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2014:

- Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Đoàn và Cuộc vận động xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Khối Bộ Xây dựng:

            + Phấn đấu 100% cán bộ Đoàn trong Khối tham gia Cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Đoàn. Kết hợp các tiêu chí gương mẫu, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ - biết làm với xây dựng phong cách làm việc khoa học và phong cách sinh hoạt gần gũi, gắn bó mật thiết với thanh niên, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ Đoàn, đặc biệt là “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trong cuộc sống. Bên cạnh đó, thực hiện nghiệm túc 8 điều nên làm, gồm: xung kích, trách nhiệm, trung thực, gương mẫu, sáng tạo, thân thiện, ham học hỏi và thạo kỹ năng8 điều không nên làm: chạy theo thành tích, thiếu trung thực trong công việc; làm việc chung chung, hình thức, thiếu cụ thể; tự cho mình là lãnh đạo mà “đứng trên” đoàn viên, thanh niên; tự dễ dãi với bản thân và dễ dãi với người khác về những vi phạm trong nội quy, quy chế và lề lối làm việc; Cán bộ Đoàn không nên đùn đẩy trách nhiệm, tự nhận quá mức thành tích về mình; không nên bè phái, cục bộ, lợi dụng phản ánh, góp ý để đả kích, xúc phạm, đánh giá tùy tiện về người khác; lãng phí, hưởng thụ vượt quá điều kiện và khả năng; có hành vi ứng xử không phù hợp với thuần phong, mỹ tục trong trang phục và giao tiếp trong đội ngũ cán bộ Đoàn từ cấp Khối đến cơ sở

+ Phát động đoàn viên thực hiện Cuộc vận động xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Khối; phát huy tinh thần xung kích, nêu gương trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị cũng như trong việc tham gia các hoạt động do tổ chức Đoàn phát động; đoàn viên tích cực tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú.

                        - Giới thiệu 5 tập thể, 11 cá nhân tiêu biểu dự Hội nghị biểu dương khen thưởng của Đảng bộ Khối; giới thiệu 03 thanh niên tiên tiến dự Đại hội “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” (tháng 5/2014) và Đại hội “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc (tháng 9/2014); đặc biệt chú trọng công tác tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu gắn với cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối.

            - Đẩy mạnh việc tổ chức các chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, lồng ghép trao tặng học bổng cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó.

            - Tổ chức đăng ký thực hiện cuộc vận động “4 xây - 3 chống” và các nội dung gắn với chương trình Rèn luyện đoàn viên bằng các nội dung, giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng xây dựng ý thức công dân, tinh thần tình nguyện.

            3. Công tác kiểm tra, giám sát:

- Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối xây dựng nội dung kiểm tra chuyên đề về công trình thanh niên gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và Năm Thanh niên tình nguyện.

- Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đoàn khối thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình chỉ đạo, tổ chức hoạt động, kết hợp kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Đoàn và thực hiện Phiếu đăng ký “Rèn luyện đoàn viên” theo mẫu thống nhất của Đoàn khối.

4. Một số hoạt động cấp Khối:

            - Tiếp tục tham mưu công tác triển khai, theo dõi việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh (phân công Ban Tổ chức Thành Đoàn tham mưu, cả năm).

            - Tổ chức 02 hội nghị học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

            - Giới thiệu 5 tập thể, 11 cá nhân đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tuyên dương, khen thưởng dịp 19/5; giới thiệu 03 cá nhân tiêu biểu đề nghị biểu dương trong Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2014.

            - Tổ chức: “Hành trình về thăm quê Bác”với các địa điểm: quê Bác, Ngã ba Đồng Lộc, nhà lưu niệm Anh hùng Lý Tự Trọng, viếng Nghĩa trang Trường Sơn, mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (dự kiến trong tháng 6,7).

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Cấp Khối:

Ban Thường vụ Đoàn khối chỉ đạo toàn diện việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2014.

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2014 phù hợp với chỉ đạo của Đoàn khối, cấp ủy Đảng đơn vị. 100% cơ sở Đoàn đồng loạt tổ chức “Ngày Đoàn viên cùng hành động” nhân dịp kỷ niệm 19/5, 15/10.

- Vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tuyên truyền và tham gia đầy đủ các chương trình, hoạt động do Đoàn khối tổ chức; hướng dẫn đoàn viên đăng ký thực hiện Phiếu “Rèn luyện đoàn viên” trong năm.

- 100% cán bộ Đoàn tại đơn vị thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng phong cách Cán bộ Đoàn và Cuộc vận động xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Đoàn khối Bộ Xây dựng có “tâm trong, trí sáng, xây hoài bão lớn”.

- Đề cử và tham mưu lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện cho cán bộ, ĐVTN tiêu biểu tham gia “Hành trình về thăm quê Bác” trong tháng 6, 7 năm 2014.

- Tổng kết các nội dung đã làm được trong năm và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Văn phòng Đoàn khối theo quy định.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng, các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối quan tâm triển khai, thực hiện tốt các nội dung kế hoạch.

Ban Thường vụ Đoàn khối

{fcomment}
 

ĐOÀN KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Lầu 4, Số 14, Kỳ Đồng, F.9, Q.3, TP. HCM
Điện thoại: (08) 22 41 45 92 - Fax: (08) 3 5262560
Website: www.tuoitreboxaydung.vn
Visitors
5
Articles
589
Web Links
9
Articles View Hits
1433180