• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Triển khai Chỉ thị 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; phổ biến kết quả hội nghị lần thứ 4 BCH TW khóa XII và quán triệt quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Sáng ngày 25/11, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương; quán triệt Quy định số 29, ngày 25/7/2016 và Hướng dẫn số 01, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng.

Các đồng chí ủy viên Ban Chấp Đảng bộ Khối, các Ban đảng ủy Khối, Cấp ủy cơ sở, các đồng chí bí thư và phó bí thư chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở; các đồng chí BTV Công đoàn cấp trên cơ sở, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Khối, đại diện Báo Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh tham dự hội nghị.

IMG 1232

Quang cảnh buổi Hội nghị triển khai Chỉ thị 05-CT/TW

Hội nghị đã nghe đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt những nội dung cơ bản và cốt lõi Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương, vấn đề cốt lõi của Chỉ thị số 05; đồng chí Nguyễn Phong Nhật, Phó Bí thư thường trực Đảng bộ Khối trình bày những nội dung cơ bản Quy định số 29, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng;

Đối với nội dung cơ bản và cốt lõi Chỉ thị số 05, các cấp ủy tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức và hướng dẫn việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị mình, xây dựng kế hoạch toàn khóa và cụ thể hóa thành kế hoạch hàng năm sau mỗi đợt sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện việc làm theo và báo cáo kết quả việc tự giác làm theo của mình với cấp ủy nơi công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, các kế hoạch học Bác đạt kết quả cao nhất.

IMG_1669

Quang cảnh buổi Hội nghị triển khai Chỉ thị 05-CT/TW

Việc nghiên cứu, học tập các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng là một yêu cầu cấp thiết, nhằm giúp cấp uỷ, nắm vững những nội dung cơ bản mà Trung ương đã quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng trong đó có một số điểm sửa đổi, bổ sung liên quan đến nội dung về tuổi và trình độ của người vào đảng; việc quy định về thủ tục giới thiệu người vào đảng, thời gian kết nạp đảng và xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị, về tính tuổi Đảng; về quyền của đảng viên trong thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ; về thời gian thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên; về công tác quản lý hồ sơ đảng viên; về thẩm quyền, thủ tục và quy trình xem xét kỷ luật đảng viên của Chi bộ; việc phân cấp, xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; việc chỉ định cấp ủy viên… quy định chế độ và nội dung sinh hoạt Đảng bộ cơ sở; hệ thống tổ chức của đảng ở một số tổ chức đặc thù, cách tính nhiệm kỳ của tổ chức đảng khi sáp nhập, chia tách; việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Nhật chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ vào kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối để xây dựng kế hoạch thực hiện với quyết tâm chính trị cao tại cơ quan, đơn vị, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả thiết thực hơn, góp phần quan trọng bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng xã hội lành mạnh, đồng thuận, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng sau hội nghị đề nghị các cấp ủy cần bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng để triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong tình hình mới tại đơn vị.

Đồng thời, các cấp ủy tiếp tục quán triệt phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động với những nội dung mà Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã thông qua; quyết tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện phê và tự phê nghiêm túc, thẳng thắn trong sinh hoạt Đảng, nhất là các nội dung như một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Xuân Ngọc

 

ĐOÀN KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Lầu 4, Số 14, Kỳ Đồng, F.9, Q.3, TP. HCM
Điện thoại: (08) 22 41 45 92 - Fax: (08) 3 5262560
Website: www.tuoitreboxaydung.vn
Visitors
3
Articles
568
Web Links
9
Articles View Hits
1340333