• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Biểu tượng của trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam

QĐND - Hòa chung với không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD), hôm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tưng bừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng trận đầu (ngày 2 và 5-8-1964 / 2 và 5-8-2014).

Cách đây tròn 50 năm, nhằm cứu vãn tình thế trước sự thất bại hoàn toàn của “Chiến tranh đặc biệt” trên chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ đã mở cuộc chiến tranh phá hoại, chủ yếu bằng không quân và hải quân đối với miền Bắc hòng phá hoại công cuộc xây dựng CNXH và ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc đối với miền Nam…Với tinh thần cảnh giác SSCĐ cao, ý chí dũng cảm, kiên cường, quân và dân miền Bắc mà nòng cốt là Bộ đội Hải quân, Phòng không-Không quân đã kiên quyết giáng trả và giành thắng lợi giòn giã.

Tàu Madox của Hải quân Mỹ. Ảnh tư liệu

Chiến thắng đó đã ghi vào lịch sử truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội ta một mốc son lịch sử. Đây là thắng lợi của đường lối đúng đắn, sáng tạo, quyết tâm chỉ đạo chiến lược tài tình của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là thắng lợi của chiến tranh nhân dân “lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều”; là thắng lợi của ý chí chiến đấu kiên cường, dũng cảm, tinh thần chủ động, mưu trí sáng tạo, vượt qua khó khăn, gian khổ, tìm ra cách đánh có hiệu quả nhất trước một kẻ thù được trang bị vũ khí hiện đại hơn ta gấp nhiều lần, khi chúng liều lĩnh xâm phạm chủ quyền vùng biển, bầu trời Tổ quốc.

Chiến thắng trận đầu có ý nghĩa to lớn cả về chính trị và quân sự, khẳng định khả năng chiến đấu và chiến thắng của quân và dân miền Bắc, trước sự leo thang của kẻ địch. Đó là chiến thắng của sức mạnh chính trị, tinh thần toàn dân tộc-là ý chí quyết tâm dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược; là biểu tượng của ý chí kiên cường bất khuất, của trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam được kế thừa và phát triển trong thời đại Hồ Chí Minh ở một tầm cao mới. Chiến thắng đó góp phần củng cố niềm tin chiến thắng và cổ vũ mạnh mẽ khí thế đánh Mỹ của quân và dân cả nước; khẳng định những thành tựu xây dựng kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội và những thành công bước đầu trong xây dựng nền QPTD trên miền Bắc. Chiến thắng đó đã gây một tiếng vang trên bình diện quốc tế, tạo được niềm tin và sự ủng hộ của các nước XHCN và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có cả nhân dân Mỹ đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta.

Nửa thế kỷ đã qua, nhưng những bài học về trận đầu đánh thắng của quân dân ta vẫn còn nguyên giá trị và mang tính thời sự. Trước hết, đó là bài học th­ường xuyên giáo dục, quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, nắm chắc âm mưu thủ đoạn của địch, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đó là bài học về nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng; biết khai thác những điểm yếu, sơ hở của địch và biết tận dụng thế mạnh cũng như VKTBKT hiện có của ta để chiến đấu và chiến thắng. Đó là bài học về phát huy sức mạnh tổng hợp, trong đó đặc biệt coi trọng công tác tổ chức lãnh đạo, chỉ huy và nắm chắc lực lượng, chỉ đạo chặt chẽ trong từng giai đoạn chiến đấu, bảo đảm yếu tố bí mật bất ngờ, nắm vững thời cơ, vận dụng cách đánh hợp lý, đạt hiệu quả cao. Đó là bài học về giữ vững tính tổ chức, kỷ luật, tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ trong chiến đấu…

Ngày nay, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đang đứng trước nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thử thách. Tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến hết sức nhanh chóng, khó lường. Để chủ động đối phó thắng lợi, sẵn sàng đánh bại mọi kiểu chiến tranh của địch trong mọi tình huống, toàn quân ta cần kế thừa, phát triển và vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm trong chiến thắng trận đầu ngày 5-8-1964 vào thực tiễn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biển, đảo, bầu trời Tổ quốc.

Trước hết, toàn quân thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ của quân đội và của từng đơn vị; đặc biệt, tập trung quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 28/NQ-TƯ của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tiếp tục quán triệt và thực hiện chủ trương xây dựng nền QPTD, xây dựng thế trận phòng không nhân dân vững mạnh; thường xuyên nghiên cứu nắm chắc tình hình và âm mưu, thủ đoạn của địch để có những phương án, quyết tâm chính xác, SSCĐ cao, không lơ là, mất cảnh giác, giành thế chủ động đánh thắng địch ngay từ trận đầu, quả đạn đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực tiễn đòi hỏi quân đội và từng lực lượng phải tiếp tục được tập trung xây dựng thực sự VMTD, trong đó lấy xây dựng chính trị làm cơ sở. Trước hết là xây dựng các tổ chức Đảng TSVM, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Quân đội phải phấn đấu làm tròn chức năng là lực lượng nòng cốt của nền QPTD, trong thế trận QPTD trên biển, đảo; thế trận phòng không nhân dân và tác chiến phòng không.

Toàn quân nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường trong huấn luyện và quản lý, khai thác sử dụng các loại vũ khí kỹ thuật được trang bị; tiếp tục nghiên cứu, tổng kết những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn chiến đấu trong các cuộc chiến tranh, đặc biệt là các chiến dịch lớn để vận dụng trong điều kiện mới. Bộ đội phải được giáo dục, rèn luyện có bản lĩnh vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh, kiên định mục tiêu chiến đấu, xây dựng niềm tin đánh thắng địch bằng vũ khí, khí tài được trang bị. Cán bộ, chiến sĩ phải tích cực học tập làm chủ các loại vũ khí hiện đại mới trang bị. Toàn quân nâng cao chất lượng toàn diện công tác huấn luyện, đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, tăng cường tổ chức huấn luyện thực hành chiến đấu, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động nhanh, huấn luyện trong điều kiện phức tạp, phù hợp với đặc điểm tác chiến hiện đại và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Dẫu phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng với niềm tin quyết thắng, bằng bản lĩnh, trí tuệ và nội lực Việt Nam được tiếp thêm từ chiến thắng trận đầu, chúng ta tin rằng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ đoàn kết, hiệp đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển, đảo, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.

QĐND

{fcomment}
 

ĐOÀN KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Lầu 4, Số 14, Kỳ Đồng, F.9, Q.3, TP. HCM
Điện thoại: (08) 22 41 45 92 - Fax: (08) 3 5262560
Website: www.tuoitreboxaydung.vn
Visitors
5
Articles
589
Web Links
9
Articles View Hits
1433176