Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp kết hợp sinh hoạt chính trị tháng 5,6/2018

 Ngày 18/5/2018, Chi Đoàn Phân Viện Kinh tế Xây dựng Miền Nam phối hợp Chi Đoàn Cục Công tác phía Nam – BXD tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp kết hợp sinh hoạt chính trị tháng 5,6/2018 kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 19/5/2018), 107 năm ngày Bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2018) và 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) tại Cục Công tác Phía Nam Bộ Xây dựng.

Tại buổi học tập, Ban tổ chức đã cho các đồng chí thi trắc nghiệm trực tuyến về Nghị Quyết Đại Hội Đoàn các cấp và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm đánh giá hiệu quả, kết quả của buổi học tập.

Một số hình ảnh Buổi học tập:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *