Cơ sở Đoàn

1. ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG TP.HCM

190 Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, TP.HCM

2. ĐOÀN CƠ SỞ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

111 A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

3. ĐOÀN CƠ SỞ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ & KHU CÔNG NGHIỆP

151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM

4. ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

5. ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP.HCM

6. ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45-1

140 Điện Biên Phủ, Quận 1, TP.HCM

7. ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

Đường số 1 KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

8. ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

29 Bis Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM

9. ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

137 Lê Quang Định, quận Bình Thạnh, TP.HCM

10. ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 14

08 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP.HCM

11. ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

24 A Phan Đăng Lưu, Phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM

12. ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Đường N1, Khu Sản Xuất Bình Chuẩn, X. Bình Chuẩn, H. Thuận An ,Bình Dương

13. ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG FICO TÂY NINH

19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP.HCM

14. CHI ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG – USCO

65 Bis Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP.HCM

15. CHI ĐOÀN VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG MIỀN NAM

65 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP.HCM

16. CHI ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CỬU LONG

Lầu 1,2 số 351/31 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, TP.HCM

17. CHI ĐOÀN CÔNG TY THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG FICO

111 A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1 (lầu 15) , TP.HCM

18. CHI ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ & KHOÁNG SẢN SỐ 1

Đường N1, Khu Sản Xuất Bình Chuẩn, X. Bình Chuẩn, H. Thuận An, Bình Dương

19. CHI ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ & KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

34 Phổ Quang, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM

20. CHI ĐOÀN PHÂN VIỆN KIẾN TRÚC MIỀN NAM

14 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM

21. CHI ĐOÀN PHÂN VIỆN KINH TẾ XÂY DỰNG MIỀN NAM

14 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM

22. CHI ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT, AN TOÀN VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG

14 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM

23. CHI ĐOÀN CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM – BỘ XÂY DỰNG

14 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM