Đoàn Khối cơ sở Bộ Xây dựng học tập 2 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 18/5/2017, Đoàn khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt 02 tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của  Chủ tịch Hồ Chí Minh cho hơn 80 cán bộ Đoàn chủ chốt.

 

Đến tham dự Hội nghị các cán bộ Đoàn chủ chốt đã được đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối giới thiệu toàn bộ nội dung của 2 tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của  Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Việc học tập 2 tác phẩm: “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ thường xuyên để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, chất lượng cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên.

 Để gắn việc thực hiện 2 tác phẩm này trong cán bộ, đoàn viên thanh niên, Ban Chấp hành Đoàn khối xác định trong thời gian tới phải thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Đoàn và  Chương trình rèn luyện các phẩm chất của người đoàn viên “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đoàn khối đã trao Giấy khen cho những cá nhân đạt giải cao trong Hội thi trực tuyến tìm hiểu 2 tác phẩm: “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Cũng tại Hội nghị, Đoàn Khối đã lồng ghép Sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn” năm 2012 – 2017  và khen thưởng những tập thể có nhiều thành tích trong 5 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn”.

  Ngọc Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *