Đoàn Tổng Công ty IDICO tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp kết hợp Sinh hoạt chính trị tháng 5-6/2018

Ngày 22/5/2018, Đoàn Tổng Công ty IDICO đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp kết hợp Sinh hoạt chính trị tháng 5-6/2018 kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 19/5/2018), 107 năm ngày Bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2018) và 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) cho gần 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đang làm việc tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết nhằm giúp các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X,  nhiệm kỳ 2017 – 2022. Từ đó mỗi cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên xác định rõ trách nhiệm của mình trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *