Giới thiệu

Mời các bạn xem clip giới thiệu 30 năm khẳng định vai trò xung kích để hiểu thêm lịch sử thành lập cũng như hoạt động qua các nhiệm kỳ của Đoàn Khối cơ sở Bộ Xây dựng giai đoạn 1985 – 2015