Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022

Nhằm để thực hiện việc đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ sở Bộ Xây dựng lần thứ VII nhiệm kỳ 2017-2022, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2017-2022; BTV Đoàn Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong buổi hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân trong từng mặt công tác của Đoàn qua nửa đầu nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ sở Bộ Xây dựng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Bên cạnh, đề xuất, kiến nghị, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại.

Việc sơ kết được tiến hành theo các vấn đề trọng tâm; đánh giá đúng thực chất những kết quả đạt được của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối, những điểm tồn tại, chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu; có số liệu minh họa và so sánh kết quả đạt được với các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2017-2022 xác lập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *