Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngày 31/3/2018, Đoàn khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt kết hợp Sinh hoạt Chính trị chủ đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoàn 2015 – 2030” đợt 2 cho hơn 600 đoàn viên, sinh viên thanh niên khu vực trường học tại Trường Cao đẳng Xây dựng TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *