Hội thi trực tuyến “Nhớ lời Di chúc theo chân Bác”

>>>>>> Bấm vào thi <<<<<<

>>>>>> Bấm vào thi <<<<<<

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

    Mục đích:

 – Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ đoàn giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ Đoàn Khối trong thực hiện Di chúc của Bác.

– Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh niên.

– Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền học tập có hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn trong tình hình hiện nay.

 – Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Khối trong năm 2019.

    Yêu cầu:

Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên trong toàn khối góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục của tổ chức Đoàn khối.

Tạo phong trào thi đua sôi nổi thiết thực trong đoàn viên thanh niên, đổi mới phương thức và cách thức triển khai mảng công tác giáo dục của Đoàn thêm sinh động và thu hút đoàn viên thanh niên tham gia đông đảo.

Hội thi phải triển khai sâu rộng khắp ở các cơ sở Đoàn trực thuộc, đảm bảo tính sáng tạo, hiệu quả, sát với tình hình thực tế ở cơ quan đơn vị, tạo được sự quan tâm, thu hút đoàn viên thanh niên tham gia.

  1. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
  2. Đối tượng dự thi: Tất cả cán bộ Đoàn, ĐVTN trong toàn Khối.
  3. Thời gian tổ chức hội thi: Từ 15h30 đến 17h00 ngày 9/5/2019.
  4. Địa điểm tổ chức thi: Các đơn vị chủ động tổ chức thi tại văn phòng cơ quan đơn vị, tại các công trình, nhà máy, xí nghiệp có ĐVTN trực tiếp sản xuất.

2. NỘI DUNG – HÌNH THỨC – GIẢI THƯỞNG

Nội dung thi: Nội dung câu hỏi thi trực tuyến xoay quanh 4 mảng nội dung gồm:

– 10 câu hỏi tìm hiểu về Cuộc đời, Sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh;

– 10 câu hỏi về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

– 10 câu hỏi về Chị thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018, 2019;

– 10 câu hỏi liên quan về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam trong thời gian gần đây.

Giải thưởng, thời gian công bố kết quả và trao giải

– 01 giải nhất:                 1.000.000đ kèm Giấy khen Đoàn Khối

– 01 giải nhì:                            800.000đ đ kèm Giấy khen Đoàn Khối

– 01 giải ba:                    500.000đ đ kèm Giấy khen Đoàn Khối

– 02 giải khuyến khích:  300.000đ đ kèm Giấy khen Đoàn Khối.

– Ban Tổ chức sẽ tổ chức công bố kết quả vào ngày 10/5/2019 trên webside: Tuoitreboxaydung.vn và trang panface: Đoàn Khối Bộ Xây dựng.

– Ban Thường vụ Đoàn khối sẽ trao giải tại buổi Tọa đàm với chủ đề “Nhớ lời Di chúc theo chân Bác” Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 19/5/2019 tại Trung tâm điều dưỡng Bộ Xây dựng – Vũng Tàu.

>>>>>> Bấm vào thi <<<<<<

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *