Hội thi trực tuyến “Tuổi trẻ khối Bộ Xây dựng học tập, nâng cao trình độ Lý luận chính trị của tổ chức Đoàn”

>>>>>> Bấm vào thi <<<<<<

>>>>>> Bấm vào thi <<<<<<

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong ĐVTN về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022, Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung khóa XI (2017-2022), Chị thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nâng cao trình độ ký luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên trong toàn khối góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục của tổ chức Đoàn khối.

Tạo phong trào thi đua sôi nổi thiết thực trong đoàn viên thanh niên, đổi mới phương thức và cách thức triển khai mảng công tác giáo dục của Đoàn thêm sinh động và thu hút đoàn viên thanh niên tham gia đông đảo.

Hội thi phải triển khai sâu rộng khắp ở các cơ sở Đoàn trực thuộc, đảm bảo tính sáng tạo, hiệu quả, sát với tình hình thực tế ở cơ quan đơn vị, tạo được sự quan tâm, thu hút đoàn viên thanh niên tham gia.

II. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Đối tượng dự thi: Tất cả cán bộ Đoàn, ĐVTN trong toàn Khối.

Thời gian tổ chức hội thi: Từ 15h00 đến 16h00 ngày 12/10/2018.

III. NỘI DUNG – HÌNH THỨC – GIẢI THƯỞNG

Nội dung thi: Nội dung câu hỏi thi trực tuyến liên quan đến Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Điều lệ Đoàn khóa XI nhiệm kỳ 2017-2022; Chị thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hình thức thi:

– Thi theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính, smart phone, có thể thi tập trung theo nhóm hoặc thi theo từng cá nhân, giải thưởng tính theo giải cá nhân.

– Số lượng câu hỏi: 40 câu làm theo hình thức trắc nghiệm abcd, thời gian làm bài là 60 phút.

Cách tính kết quả để trao giải:

+ Có số câu trả lời đúng, thời gian nộp bài thi nhanh nhất.

+ Những bài thi cùng trả lời đúng, cùng thời gian gửi bài sẽ xét đồng giải.

Giải thưởng:

– 01 giải nhất:                 1.000.000đ kèm Giấy khen;

– 01 giải nhì:                   800.000đ đ kèm Giấy khen;

– 01 giải ba:                    500.000đ đ kèm Giấy khen;

– 03 giải khuyến khích:  300.000đ đ kèm Giấy khen;.

– Việc trao giải sẽ được tổ chức chung trong Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo lời bác năm 2018 vào ngày 14/10/2018.

>>>>>> Bấm vào thi <<<<<<

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *