Hội thi trực tuyến với chủ đề “Tuổi trẻ khối bộ xây dựng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị của tổ chức đoàn”

Nhằm nâng cao trình độ ký luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên trong toàn khối, tạo phong trào thi đua sôi nổi thiết thực, đổi mới phương thức và cách thức triển khai mảng công tác giáo dục của Đoàn thêm sinh động và thu hút đoàn viên thanh niên tham gia đông đảo góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục của tổ chức Đoàn.

Đoàn Khối Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội thi trực tuyến với chủ đề “Tuổi trẻ khối bộ xây dựng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị của tổ chức đoàn” vào ngày 12/10/2018 từ lúc 15g00 đến 16h00 trên trang tuoitreboxaydung.vn với 40 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh nội dung  về  Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022, Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung khóa XI (2017-2022), Chị thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đặc biệt năm nay Hội thi được tổ chức với hình thức mới, dễ dàng tham gia thi trên smartphone, không bị tình trạng nghẽn mạng đã thu hút hơn 870 lượt tham gia, trong đó khu vực công nhân lao động gần 300 lượt tham gia, khu vực trường học hơn 350 và số còn lại là khu vực văn phòng.

Một số hình ảnh của Hội thi:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *