[Infographic] 6 Bài Lý luận Chính trị

Bộ sản phẩm infographic Học tập 6 Bài Lý luận Chính trị của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

1. CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH VÀ CÁC NỘI DUNG THỂ HIỆN BẢN CHẤT KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN

 

2. CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI – SỰ VẬN DỤNG SÁNG TẠO CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀO ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM

 

3.NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

4. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

 

5. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

 

6. CÁC KỲ ĐẠI HỘI CỦA ĐẢNG

7. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM

 

8. MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ

 

9. SƠ ĐỒ CẤU TRÚC HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM

 

10. TỔNG BÍ THƯ QUA CÁC THỜI KỲ

 

11. CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ THỨ NHẤT TRUNG ƯƠNG ĐOÀN QUA CÁC THỜI KỲ

 

12. CÁC KỲ ĐẠI HỘI CỦA ĐOÀN

 

13. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

14. CÁC ĐOÀN VIÊN TIÊU BIỂU

 

15. CÁC KỲ ĐẠI HỘI CỦA ĐOÀN

Tải nội dung bên dưới:

Bài 1

Bài 3

Bài 4

Các đoàn viên thanh niên tiêu biểu

Các kỳ Đại hội của Đoàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *