Lớp cảm tình Đoàn và học tập 6 bài lý luận chính trị theo chương trình mới

Ngày 24/3/2018, Đoàn khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức 02 Lớp cảm tình Đoàn và học tập 6 bài lý luận chính trị theo chương trình mới cho gần hơn 500 đoàn viên thanh niên tại Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thường xuyên được tổ chức hàng năm nhằm chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *