Văn bản Đoàn Khối

Title
Kế hoạch Tổ chức Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 17 năm 2018
 1 file(s)  25 downloads
Kế hoạch 25/10/2018 Download
Kế hoạch triển khai nhân rộng các mô hình, giải pháp đã và đang phát huy hiệu quả trong những năm qua, đồng thời triển khai một số mô hình, giải pháp gắn mới với tình hình đơn vị trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối
 1 file(s)  29 downloads
Kế hoạch 22/05/2018 Download
Thông báo tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào Y2I Thanh niên với sáng kiến cải tiến kỹ thuật gắn với chủ đề năm “Tuổi trẻ sáng tạo”
 1 file(s)  22 downloads
Thông báo 20/08/2018 Download
Thông báo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)
 1 file(s)  21 downloads
Thông báo 20/08/2018 Download
Thông báo v/v thực hiện phong trào Ngày lao động cộng sản lần thứ 10 xây dựng quỹ “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đoàn khối” năm 2018
 1 file(s)  22 downloads
Thông báo 20/08/2018 Download