Văn bản Đoàn Khối

Title
Kế hoạch Tổ chức Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 17 năm 2018
 1 file(s)  25 downloads
Kế hoạch 25/10/2018 Download
Kế hoạch triển khai nhân rộng các mô hình, giải pháp đã và đang phát huy hiệu quả trong những năm qua, đồng thời triển khai một số mô hình, giải pháp gắn mới với tình hình đơn vị trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối
 1 file(s)  29 downloads
Kế hoạch 22/05/2018 Download