Văn bản Đoàn Khối

Title
Thông báo tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào Y2I Thanh niên với sáng kiến cải tiến kỹ thuật gắn với chủ đề năm “Tuổi trẻ sáng tạo”
 1 file(s)  22 downloads
Thông báo 20/08/2018 Download
Thông báo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)
 1 file(s)  21 downloads
Thông báo 20/08/2018 Download
Thông báo v/v thực hiện phong trào Ngày lao động cộng sản lần thứ 10 xây dựng quỹ “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đoàn khối” năm 2018
 1 file(s)  22 downloads
Thông báo 20/08/2018 Download
Thông báo v/v tổ chức điểm thi tập trung Hội thi trực tuyến tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần VIII – năm 2018
 1 file(s)  1 download
Thông báo 20/08/2018 Download