Tài liệu sinh hoạt chính trị 5-6/2018,

Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 19/5/2018), 107 năm ngày Bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2018) và 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)

  1. Đối tượng: Đoàn viên, thanh niên trong toàn Khối
  1. Thời gian: Từ tháng 5 đến tháng 6/2018, tập trung cao điểm 10/5 – 11/6/2018.
  1. Nội dung:

– Học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Tuyên truyền thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

– Thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của Nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời tích cực đấu tranh với các thông tin xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Tuyên truyền hoàn cảnh ra đời, mục đích, ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt phát động các phong trào thi đua học tập, lao động, sản xuất trong các đối tượng đoàn viên thanh niên trong khối gắn với các công trình, sản phẩm hiệu quả thiết thực, cụ thể như: các phong trào thi đua “4 nhất”, “3 trách nhiệm” trong khu vực công nhân lao động, phong trào “Sinh viên 5 tốt”, cuộc vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” trong khu vực trường học,  tuyên truyền những mô hình và điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ sở.

– Tiếp tục học tập, tìm hiểu tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (đối với cán bộ, đoàn viên, thanh niên) và tác phẩm “Lịch sử nước ta” (đối với đội viên, thiếu nhi).

Tổ chức thực hiện phong trào “Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thông qua các công trình, phần việc thanh niên”.

Một số link tài liệu cụ thể:

Thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh https://thuviensachhochiminh.tphcm.gov.vn

Tác phầm Con đường cứu nước Hồ Chí Minh
https://thuviensachhochiminh.tphcm.gov.vn/chi-tiet?p_p_id=0003_WAR_lemediaportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=8&p_p_col_count=11&_0003_WAR_lemediaportlet_bookId=902

Phim tư liệu Hồ Chí Minh – Một hành trình https://www.youtube.com/watch?v=H5_Hu1ju1QM

Ký sự hành trình theo chân Bác https://www.youtube.com/watch?v=ABz094kr4FA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *