Thông tin báo chí Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Chiều ngày 02-11, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã tổ chức Hội nghị thông tin những nội dung trọng tâm của Đại hội. Để cung cấp những thông tin chính xác, kịp thời cho các anh, chị phóng viên, Ban biên tập website Thành Đoàn đăng tải thông tin báo chí:

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 chính thức khai mạc và làm việc trong 03 ngày từ 11/11 đến 13/11/2017 (Thứ bảy, chủ nhật, thứ hai) tại Hội trường Thành phố (111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

1. Nhiệm kỳ IX (2012 – 2017) của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh khép lại với nhiều kết quả và dấu ấn trên các mảng công tác. Công tác giáo dục được đầu tư đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện, có bước đột phá trong thực hiện các sản phẩm tuyên truyền giáo dục tiệm, cận với xu thế hiện nay, từng bước nâng cao hiệu quả, góp phần trau dồi lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao ý thức công dân, cổ vũ lối sống đẹp trong tuổi trẻ Thành phố. Các phong trào hành động cách mạng có nhiều điểm sáng, điểm mới trong thực hiện, phát huy tốt trình độ chuyên môn, tính năng động, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên. Nhiều phong trào của Đoàn tiếp tục tạo ra sức lan tỏa trong xã hội có giá trị nhân rộng tạo thành mô hình cho phong trào chung của thanh niên cả nước. Tận dụng tốt các nguồn lực, có nhiều giải pháp mới trong giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo thiếu niên, nhi đồng. Công tác xây dựng Đoàn được chú trọng, kiên trì tìm kiếm, triển khai giải pháp đối với những nội dung khó, tồn tại nhiều năm. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên có bước phát triển tích cực với các mô hình, cách làm phù hợp, từng bước có giải pháp tác động, tập hợp thanh niên thông qua mạng internet. Thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp qua đó tạo thêm những điều kiện thuận lợi cho hoạt động Đoàn tại cơ sở. Phương thức chỉ đạo phong trào có sự đổi mới, chú trọng đặc trưng của từng khu vực, đối tượng.

2. Tiếp nối những thành công trong nhiệm kỳ IX, trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 sẽ đề ra phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Thành phố trong 05 năm tiếp theo, cụ thể:

Chủ đề của Đại hội: “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh khát vọng, xung kích, tri thức, bản lĩnh, xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; xây dựng Đoàn vững mạnh”.

– Mục tiêu phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 5 năm tới đó là:

+ Tập trung giáo dục, bồi dưỡng thanh niên giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức, sức khỏe, có ý thức tôn trọng pháp luật, có đạo đức và lối sống văn hóa, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội.

+ Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thành phố; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng để tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

+ Khẳng định rõ vai trò tổ chức Đoàn là người bạn đồng hành, kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của thanh niên về mọi mặt; cổ vũ thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại.

+ Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh thiếu nhi, nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn đối với Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố, thực hiện tốt vai trò phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thành phố; chủ động, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn.

– Trong nhiệm kỳ mới, với khẩu hiệu hành động “Khát vọng – Xung kích – Tri thức – Bản lĩnh”, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố sẽ thực hiện 10 chỉ tiêu:

+ 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

+ Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ ít nhất 2.000 thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, thiếu nhi chưa ngoan trở nên tiến bộ.

+ Hỗ trợ ít nhất 10.000 ý tưởng, sáng kiến, đề tài của đoàn viên, thanh niên được áp dụng vào thực tiễn.

+ Hỗ trợ ít nhất 50 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thành công.

+ Hàng năm, phấn đấu mỗi xã Đoàn hỗ trợ ít nhất 01 mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả.

+ Tư vấn, hướng nghiệp cho 1,5 triệu thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 600.000 thanh niên.

+ Triển khai thực hiện hiệu quả 30.000 công trình thanh niên các cấp.

+ Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, toàn thành phố có 700.000 đoàn viên.

+ Hàng năm, phấn đấu đạt tỷ lệ 30% đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng, 70% Đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

+  Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 3.000 cán bộ Đoàn – Hội – Đội được đào tạo trình độ trung cấp nghiệp vụ công tác thanh niên, trình độ lý luận chính trị (Trung cấp lý luận chính trị, Cao cấp lý luận chính trị, Cử nhân chính trị).

– Đồng thời, Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa IX cũng dự kiến trình Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ X các đề án, chương trình trọng điểm giai đoạn 2017 – 2022:

+ 03 đề án: Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giai đoạn 2017 – 2022; Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố tham gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2017 – 2022; Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố tham gia phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên, giai đoạn 2017 – 2022.

+ 05 chương trình: Chương trình Tuổi trẻ thành phố vì biên giới, biển, đảo, giai đoạn 2017 – 2022; Chương trình huấn luyện, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi thành phố, giai đoạn 2017 – 2022; Chương trình quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn – Hội – Đội, giai đoạn 2017 – 2022; Chương trình phát huy trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ, giai đoạn 2017 – 2022; Chương trình tăng cường xây dựng và củng cố hoạt động Đoàn – Hội tại các đơn vị ngoài khu vực nhà nước, giai đoạn 2017 – 2022.

– Về chương trình làm việc của Đại hội:

Phiên làm việc thứ nhất (sáng ngày 11/11/2017), các đại biểu sẽ tham quan và nghe báo cáo tại các công trình, dự án trọng điểm của Thành phố để thấy được sự phát triển của Thành phố trên các lĩnh vực, qua đó có thêm kiến thức, chất liệu để đóng góp cho văn kiện cũng như trong quá trình thực hiện công tác tại đơn vị. Các địa điểm tham quan gồm: Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (Nhà máy Intel Việt Nam), Hệ thống đường sắt đô thị TP.Hồ Chí Minh (Trung tâm điều khiển, Depot Long Bình), Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (Trung tâm nghien cứu và đào tạo Thiết kế vi mạch, Viện Tế bào gốc).

+ Phiên làm việc thứ hai – phiên khai mạc (sáng ngày 12/11/2017) được truyền hình trực tiếp có các nội dung quan trọng như: diễn văn khai mạc Đại hội, báo cáo tóm tắt dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ X cho ban Chấp hành Thành Đoàn khóa IX chuẩn bị trình Đại hội, trao các hình thức khen thưởng cấp cao. Đặc biệt, đồng chí Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và đồng chí Bí thư Thành ủy sẽ có các bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội. Cũng trong phiên làm việc này, các đại biểu sẽ trình bày một số tham luận mang tính đúc kết của nhiệm kỳ.

+ Phiên làm việc thứ ba (chiều ngày 12/11/2017), Đại hội sẽ tập trung công tác nhân sự, bao gồm việc bầu Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa X (2017 – 2022); bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành Đoàn, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn nhiệm kỳ X.

          + Phiên làm việc thứ tư (sáng ngày13/11/2017), Đại hội sẽ tập trung cho công tác bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; thảo luận tại 05 trung tâm theo 5 chủ đề: “Bạn trẻ và vấn đề văn hóa trong giới trẻ”, “Vai trò của tuổi trẻ Thành phố trong tham gia phát triển kinh tế”, “Tuổi trẻ Thành phố sáng tạo, tham gia xây dựng đô thị thông minh”, “Tuổi trẻ Thành phố tham gia xây dựng văn minh đô thị”, “Đoàn cùng bạn trẻ lập nghiệp, khởi nghiệp”.

+ Phiên bế mạc Đại hội (chiều ngày 13/11/2017) được truyền hình trực tiếp với các nội dung chính: báo cáo kết quả bầu nhân sự và ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn nhiệm kỳ X, ra mắt Đoàn đại biểu Thành phố dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, cảm ơn các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa IX không tiếp tục tham gia khóa mới, diễn văn bế mạc Đại hội, thư Đại hội  gửi thanh thiếu nhi thành phố.

BAN  TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *