Tọa đàm vai trò của cán bộ Đoàn trong việc triển khai thực hiện có hiểu quả chủ đề năm 2018 “Tuổi trẻ sáng tạo”

Ngày 26/3/2018, Đoàn khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức buổi Tọa đàm vai trò của cán bộ Đoàn trong việc triển khai thực hiện có hiểu quả chủ đề năm 2018 “Tuổi trẻ sáng tạo”. Nhiều ý kiến đóng góp đã được đưa ra trong buổi tọa đàm nhằm thực hiện tốt chủ đề năm 2018 “Tuổi trẻ sáng tạo”. Tại buổi tọa đàm các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt đã được nghe đồng chí Bí thư Lê Quang Bình báo cáo kết quả hoạt động quý I cũng như triển khai các hoạt động quý II năm 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *