Xây dựng kế hoạch rèn luyện gắn với việc xây dựng phong cách cán bộ Đoàn

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 21/6, Ban Thường vụ Đoàn khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW nội dung năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Hội nghị diễn ra đã thu hút sự tham gia của gần 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn Khối tham gia (ảnh).

Qua học tập nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Khối về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động gắn liền với viêc triển khai thực hiện các phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn găn với Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Việc học tập nghị quyết sẽ tạo sự chuyển biến về ý thức, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong thời kỳ hội nhập. Qua học tập các cơ sở đoàn chủ động triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ sở gắn với đẩy mạnh thực hiện các giá trị mẫu hình thanh niên Khối Bộ Xây dựng và xây dựng phong cách cán bộ Đoàn năm 2020.

Cán bộ Đoàn các cấp chủ động xây dựng kế hoạch rèn luyện gắn với việc thực hiện xây dựng phong cách cán bộ Đoàn. Đoàn viên thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cặp giá trị mẫu hành thanh niên Khối Bộ Xây dựng theo định hướng của năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *