Công trình xây dựng đường bê tông xi măng cho các tuyến đường ngày càng được quan tâm nhiều hơn, điều này nhằm đáp ứng được nhu cầu đi lại thuận tiện của con người, đồng thời đẩy mạnh trao đổi mua bán trong nước. Đối với các công trình này một bản dự toán đường bê tông xi măng là thứ không thể thiếu nếu muốn thi công suôn sẽ và tạo được công trình chất lượng. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về các mẫu dự toán thông dụng trong bài viết sau đây nhé!

Dự toán 1m2 mặt đường bê tông xi măng loại dày 10cm

Bảng dự toán đơn giá 1m2 đường bê tông:

STT Hạng mục chi phí Đơn vị Định mức Đơn giá(Đồng) Hệ số chi phínhân công – ca máy Thành tiền(Đồng)
A Chi phí vật liệu 112.546
1 Rải giấy dầu lớp ngăn cách m2
Giấy dầu m2 1,1200 5.152 5.770
2 Ván khuôn thép mặt đường BTXM m2
Thép tấm, thép hình Kg 0,3150 21.830 6.876
3a Bê tông mặt đường, đá 1×2 M200 m3
Xi măng PC40 Kg 28,8025 1.500 43.204
Cát đổ bê tông m3 0,0505 260.000 13.130
Đá dăm 1×2 m3 0,0913 260.000 23.738
Nước m3 0,0190 5.000 95
Gỗ làm khe co giãn m3 0,0014 8.637.268 12.092
Nhựa đường Kg 0,3500 21.830 7.641
3b Bê tông mặt đường, đá 1×2 M250 m3
Xi măng PC40 Kg 33,5175 1.500
Cát đổ bê tông m3 0,0487 260.000
Đá dăm 1×2 m3 0,0903 260.000
Nước m3 0,0190 5.000
Gỗ làm khe co giãn m3 0,0014 8.637.268
Nhựa đường Kg 0,3500 21.830
B Chi phí nhân công 97.947
1 Rải giấy dầu lớp ngăn cách m2
Nhân công bậc 3, 5/7 (nhóm 01) Công 0,0118 42.637 6,71 3.376
2 Ván khuôn thép mặt đường BTXM m2
Nhân công bậc 4, 5/7 (nhóm 01) Công 0,1150 49.845 6,71 38.463
3a Bê tông mặt đường, đá 1×2 M200 m3
Nhân công bậc 4/7 (nhóm 01) Công 0,1820 45.944 6,71 56.108
3b Bê tông mặt đường, đá 1×2 M250 m3
Nhân công bậc 4/7 (nhóm 01) Công 0,1820 45.944 6,71
C Chi phí máy thi công 3.009
3a Bê tông mặt đường, đá 1×2 M200 m3
Máy trộn bê tông, dung tích 500 lít Ca 0,0095 115.328 1,50 1.643
Máy đầm bàn, công suất 1,0 KW Ca 0,0089 49.765 1,50 664
Máy đầm dùi, công suất 1,5 KW Ca 0,0089 52.595 1,50 702
3b Bê tông mặt đường, đá 1×2 M250 m3
Máy trộn bê tông, dung tích 500 lít Ca 0,0095 115.328 1,50
Máy đầm bàn, công suất 1,0 KW Ca 0,0089 49.765 1,50
Máy đầm dùi, công suất 1,5 KW Ca 0,0089 52.595 1,50
TỔNG CỘNG (A+B+C): 213.502
Xem Thêm:   Bảng giá cát bê tông & Phân biệt cát xây và cát đổ bê tông

Cách tính đơn giá làm đường bê tông xi măng:

 • Chi phí vật liệu = Định mức x đơn giá ( đơn giá do liên Sở Tài chính – Xây dựng công bố và quy định hoặc giá thực tế tại địa phương nếu không có giá công bố).
 • Chi phí nhân công = Định mức x đơn giá x hệ số điều chỉnh theo khu vực xây dựng

(chọn 01 trong 03 hệ số kc ở Bảng B.2. Ở đây lấy ví dụ công trình thuộc địa bàn huyện Long Thành, là khu vực 01, lấy hệ số = 6,71).

Ảnh 1: Cần dự toán đường bê tông xi măng ở mọi công trình thi công đường bê tông để hạn chế rủi ro và hoàn thành công trình nhanh hơn
Ảnh 1: Cần dự toán đường bê tông xi măng ở mọi công trình thi công đường bê tông để hạn chế rủi ro và hoàn thành công trình nhanh hơn
 • Chi phí máy thi công = Định mức x đơn giá x hệ số điều chỉnh theo khu vực (chọn 01 trong 03 hệ số km ở Bảng B.2. Ở đây lấy ví dụ công trình thuộc địa bàn huyện Long Thành, là khu vực 01, lấy hệ số = 1,50).

Chú thích:

 • Nếu không dùng lớp giấy dầu thì không tính Hạng mục số 1.
 • Nếu dùng bê tông M200 thì không tính Hạng mục số 3b, dùng bê tông M250 thì không tính Hạng mục số 3a

Có thể bạn quan tâm:

 • Mua bán đất Hòa Bình mới nhất
 • Mua bán đất Bắc Ninh mới nhất
 • Mua đất Thái Nguyên mới nhất
 • Mua bán đất Bắc Giang mới nhất
 • Mua bán đất Hưng Yên mới nhất
 • Mua bán biệt thự Quảng Ninh mới nhất

Mẫu dự toán đường bê tông xi măng bằng excel

Sau đây là một trong những mẫu dự toán đầy đủ, chi tiết, được sử dụng nhiều đã được chúng tôi chọn lọc kỹ càng. Các mẫu này sẽ hỗ trợ các bạn dự toán chi phí về nhân công, công trình, giá tháng, hao phí vật tư, cước bộ..v..v của một công trình xây dựng.

Xem Thêm:   Chiếu nghỉ cầu thang - Kích thước & mẫu chiếu nghỉ đẹp

Ngoài ra nó còn giúp các gia chủ và nhà thầu tổng hợp vật tư, tổng hợp chi phí xây dựng bắt buộc và sẽ phát sinh,…

Ảnh 2: Biểu mẫu 1 dự toán nguyêt vật liệu vật tư thi công
Ảnh 2: Biểu mẫu 1 dự toán nguyêt vật liệu vật tư thi công
Ảnh 3: Biểu mẫu 2 tính đơn gián nhân công thi công công trình xây dựng bê tông
Ảnh 3: Biểu mẫu 2 tính đơn gián nhân công thi công công trình xây dựng bê tông
Ảnh 4: Bảng phân tích vật tư mẫu 3
Ảnh 4: Bảng phân tích vật tư mẫu 3
Ảnh 5: Dự toán đường bê tông xi măng mẫu 4
Ảnh 5: Dự toán đường bê tông xi măng mẫu 4

Hồ sơ thiết kế mẫu dự toán đường bê tông xi măng

Sau đây là những thông tin gia chủ và chủ thầu cần lưu ý về hồ sơ thiết kế mẫu dự toán đường bê tông xi măng. Ví dụ:

Đường giao thông bê tông xi măng nông thôn loại A

Nền đường rộng khoảng Bn = 5m, mặt đường rộng Bm = 3,5m. Theo đó kết cấu mặt đường bê tông xi măng chuẩn đổ tại chỗ M250 đá 2×4, với tải trọng tính toán trục xe 6 tấn. Cụ thể với các kết cấu:

 • Kết cấu loại A1: Mặt đường bê tông Mác 250 đá = 2×4 và dày 18 cm, đệm cát dày 5 cm. Nền đường khô ráo, không ngập nước, sình lún, đã được đắp đất sét pha cát tạo độ chắc chắn không bị lún. Theo đó hệ số đầm chặt K = 0,95.
 • Kết cấu loại A2: Mặt đường đổ bê tông xi măng tại chỗ Mác 250 đá = 2×4 và dày 20 cm. Sử dụng đất yếu thay vì đắp cát dày > 50 cm. Hệ số đầm chặt K = 0,95. Móng chân khay gia cố đổ bê tông xi măng Mác 150 đá 2×4. Lề đường, mái taluy bằng kết cấu xây đá hộc vữa xi măng Mác 75 dày 20 cm
 • Kết cấu loại A3: Mặt đường bê tông Mác 250 đá = 2×4 và dày 18 cm, đệm cát dày = 5 cm. Nền đường khô ráo, thông thoáng, không xảy ra hư hại như không ngập nước, không sình lún và được đắp đất pha cát. Hệ số đầm chặt K = 0,95.
Ảnh 6: Trước khi tiến hành thi công xây dựng đường bê tông chủ thầu cần nắm rõ chi phí cần thiết và chi phí phát sinh
Ảnh 6: Trước khi tiến hành thi công xây dựng đường bê tông chủ thầu cần nắm rõ chi phí cần thiết và chi phí phát sinh

Đường giao thông bê tông xi măng nông thôn loại B

Nền đường rộng Bn = 4,0 m, mặt đường rộng Bm = 3,0 m. Kết cấu mặt đường bê tông xi măng đổ tại chỗ Mác 250 đá = 2×4 và có tải trọng tính toán trục xe 6 tấn. Cụ thể tiêu chuẩn với các kết cấu:

 • Kết cấu loại B1: Mặt đường được đổ bê tông xi măng tại chỗ Mác 250 đá = 2×4 và dày 18 cm, đệm cát dày 5 cm. Nền đường khô ráo, thông thoáng và không ngập nước, không sình lún, được đắp đất đồi, đất sét pha cát đầm chặt K = 0,95.
 • Kết cấu loại B2: Mặt đường bê tông Mác 250 đá = 2×4 và dày 20 cm, đệm cát dày 5 cm.
 • Kết cấu loại B3: Mặt đường được đổ bê tông xi măng tại chỗ Mác 250 đá = 2×4 dày 20 cm, sử dụng đất cát dày để đắp thay đất yếu > 50 cm, đầm chặt K95. Móng chân khay gia cố đổ bê tông xi măng Mác 150 đá 4×6. Lề đường, mái taluy bằng kết cấu xây đá hộc vữa xi măng Mác 75 dày 20 cm.
Xem Thêm:   Khái toán là gì? Cách tính, phân biệt khái toán và dự toán
Ảnh 7: Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và ngăn ngừa rủi ro khi thi công dự toán xây dựng là hồ sơ quan trọng
Ảnh 7: Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và ngăn ngừa rủi ro khi thi công dự toán xây dựng là hồ sơ quan trọng

Tiêu chuẩn cần nắm khi xây đường bê tông xi măng

Tương tự như khi xây dựng các công trình khác, việc xây đường bê tông xi măng cũng cần có những tiêu chuẩn nhất định cần các chủ thầu phải nắm rõ.

Nhờ những tiêu chuẩn đã được đề ra trước khi xây dựng này, chủ thầu sẽ dễ dàng thực hiện công trình, ít gặp phải những trục trặc. Bên cạnh đó, công trình xây dựng sau khi được hoàn thành cũng sẽ có chất lượng tốt hơn và có thể hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Cụ thể những tiêu chuẩn sau đây:

Ảnh 8: Tuân thủ các lưu ý về tiêu chuẩn thi công để có được công trình chất lượng nhất
Ảnh 8: Tuân thủ các lưu ý về tiêu chuẩn thi công để có được công trình chất lượng nhất
 • Khi thiết kế mặt đường bê tông xi măng thì thường sẽ phải có thêm các khe nối trên kết cấu của mặt đường, điều này bảo đảm được liên kết chặt chẽ và độ bền của đường.
 • Cần cung cấp các chỉ dẫn hay nguyên vật liệu cần thiết để thiết kế kết cấu của mặt đường bê tông xi măng hoàn chỉnh và tốt nhất.
 • Không áp dụng quy định về thiết kế mặt đường bê tông xi măng đối với việc sửa chữa mặt đường hoặc nâng cấp và cải tạo mặt đường cũ.
Ảnh 9: Một mặt đường bê tông đẹp sẽ giúp ích rất nhiều cho việc di chuyển và phát triển kinh tế
Ảnh 9: Một mặt đường bê tông đẹp sẽ giúp ích rất nhiều cho việc di chuyển và phát triển kinh tế

Trên đây là một số mẫu dự toán đường bê tông xi măng phổ biến nhất, được nhiều gia chủ cũng như chủ thầu sử dụng. Hy vọng những thông tin trên đây mà chúng tôi cung cấp sẽ có ích cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *